Przenieś numer do UPC

Przez telefon w sieci UPC możesz rozmawiać taniej, korzystając z obecnego numeru, który znają wszyscy Twoi klienci.

Przeczytaj poniższe informacje o warunkach przeniesienia numeru stacjonarnego, a następnie zdecyduj czy chcesz cały proces zlecić nam czy wykonać go samodzielnie.

Warto wiedzieć

Czy mogę przenieść numer do UPC?

Możesz zachować numer i zmienić telefon na UPC, jeżeli:
 • chcesz przenieść numer stacjonarny (nie komórkowy),
 • zmiana nastąpi w obrębie jednej strefy numeracyjnej,
 • UPC świadczy usługę w Twoim budynku

Zacznij oszczędzać już teraz!

Jeżeli chcesz od razu zacząć oszczędzać możesz wcześniej zamówić telefon UPC i korzystać z niższych opłat, zachowując jednocześnie dotychczasową linię. Do momentu przeniesienia numeru będziesz miał dwa telefony (UPC i Twojego dotychczasowego operatora).

Używaj telefonu UPC do dzwonienia, a telefonu dotychczasowego operatora do odbierania połączeń. Od momentu przeniesienia numeru do UPC będziesz miał Twój dotychczasowy numer, a linia telefoniczna Twojego dotychczasowego operatora przestanie być aktywna.

Zleć to nam

Jeżeli chcesz aby w Twoim imieniu UPC przeniosło Twój numer do sieci UPC, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Poniższe instrukcje dotyczą klientów indywidualnych i biznesowych.


1

Wejdź na stronę www.upc.pl lub zadzwoń pod numer 801 94 95 96 i sprawdź, czy UPC świadczy usługę telefoniczną w Twoim miejscu zamieszkania/prowadzenia działalności – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

2

Pobierz komplet dokumentów odpowiednich dla Twojej strefy numeracyjnej z poniższej mapki.

Mapka

Kliknij w punkt właściwy dla Twojej strefy numeracyjnej aby pobrać zestaw dokumentów w jednym pliku PDF.

3

Wypełnij dokument Wniosek o przeniesienie numeru do sieci UPC według załączonego wzoru (Dokument A).

Objaśnienia

 • Ten dokument posłuży UPC do rozpoczęcia procesu przeniesienia numeru do sieci UPC. UPC ma 7 dni roboczych, gdy wniosek składany jest osobiście w BOK lub 14 dni gdy wniosek składany jest w inny sposób, na jego rozpatrzenie.
4

Wypełnij dokument Pełnomocnictwo oraz Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych skierowane do swojego obecnego operatora (Operatora Dawcy) według załączonego wzoru (Dokument B).

Objaśnienia

 • Ten dokument zostanie złożony wraz z innymi niezbędnymi dokumentami do Twojego dotychczasowego dostawcy w celu rozwiązania umowy o świadczenie usługi telefonicznej oraz rozpoczęcie procesu przeniesienia Twojego dotychczasowego numeru telefonicznego do sieci UPC.
 • Tym dokumentem upoważniasz również UPC do reprezentowania Ciebie w procesie przeniesienia numeru telefonicznego od obecnego dostawcy do sieci UPC.
 • Udzielenie Pełnomocnictwa jest obowiązkowe w przypadku rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia.
5

Wypełnij dokument Potwierdzenie możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru (Dokument C) – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

Objaśnienia

 • Tym dokumentem UPC potwierdza możliwość instalacji usługi telefonicznej na przeniesionym numerze pod Twoim adresem instalacji.
6

Jeżeli nie jesteś właścicielem numeru telefonicznego, który chcesz przenieść, wypełnij „Upoważnienie” (Dokument D) według załączonego wzoru – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

Objaśnienia

 • Tym dokumentem upoważnisz właściciela przenoszonego numeru (np. innego członka rodziny/ firmę) do rozszerzenia Twojej Umowy Abonenckiej z UPC o usługę telefoniczną wraz z przeniesionym numerem.
 • Jeżeli z UPC Polska umowa została zawarta, np. na obojga małżonków, upoważnienie to NIE jest wymagane.
7

Jeżeli jesteś już klientem usługi telefonicznej UPC, wypełnij „Aneks do Umowy Abonenckiej” (Dokument E) według załączonego wzoru w dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz zachowaj dla siebie – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

Objaśnienia

 • W oparciu o ten dokument UPC dokona przeniesienia Twojego numeru.
 • Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem usługi telefonicznej UPC, Aneks zostanie Ci przekazany do podpisania przez instalatora po poprawnym wykonaniu instalacji usługi telefonicznej.
8

Wypełnij dokument Oświadczenie według załączonego wzoru (Dokument F) – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

Objaśnienia

 • W tym dokumencie oświadczasz, że znane są Tobie konsekwencje związane z rozwiązaniem umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta.
 • W przypadku braku oświadczenia, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Abonent zostanie o tym poinformowany. Wraz z powiadomieniem otrzymasz wzór Oświadczenia.
 • W tym dokumencie dokonasz również wyboru trybu rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usługi telefonicznej.
9

Przekaż wszystkie wypełnione dokumenty (Dokumenty A-F) pracownikowi UPC - dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

Objaśnienia

 • Od tej pory UPC rozpocznie w Twoim imieniu proces przeniesienia numeru telefonicznego do sieci UPC.

Pamiętaj!

Poprawne i czytelne wypełnienie dokumentów przyspieszy proces przeniesienia Twojego numeru.

Jeśli Twój dotychczasowy operator przyśle odpowiedź do Ciebie (nie do UPC), prosimy niezwłocznie wysłać ją do nas, w kopercie zwrotnej uzyskanej wcześniej od przedstawiciela UPC. W razie braku koperty, prosimy przesłać odpowiedź dotychczasowego dostawcy na adres:

UPC Polska Sp. z o. o.
Dokumenty LNP
ul. Murckowska 14c
40-265 Katowice

Abonament za Telefon UPC jest naliczany od dnia instalacji usługi. Rozpoczęcie procesu przeniesienia numeru nie zwalnia z obowiązku jego opłacania (chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej). Pamiętać należy także o konieczności uregulowania zobowiązań wobec operatora, od którego numer jest przenoszony.

Zrób to sam

Wypełnij formularz

Jeżeli chcesz samodzielnie przenieść Twój numer do sieci UPC, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Proces Jak samodzielnie przenieść numer do UPC jest możliwy tylko wtedy, gdy Abonent rozwiązuje umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Poniższe instrukcje dotyczą klientów indywidualnych i biznesowych.


1

Wejdź na stronę www.upc.pl lub zadzwoń pod numer 801 94 95 96 i sprawdź, czy UPC świadczy usługę telefoniczną w Twoim miejscu zamieszkania/prowadzenia działalności – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

2

Pobierz komplet dokumentów odpowiednich dla Twojej strefy numeracyjnej z poniższej mapki.

Mapka

Kliknij w punkt właściwy dla Twojej strefy numeracyjnej aby pobrać zestaw dokumentów w jednym pliku PDF.

3

Wypełnij dokument Wniosek o przeniesienie numeru do sieci UPC według załączonego wzoru (Dokument A) – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

Objaśnienia

 • Ten dokument posłuży UPC do rozpoczęcia procesu przeniesienia numeru do sieci UPC. UPC ma 7 dni roboczych, gdy wniosek składany jest osobiście w BOK lub 14 dni gdy wniosek składany jest w inny sposób, na jego rozpatrzenie.
4

Wypełnij dokument Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych skierowany do Twojego obecnego dostawcy (Operatora Dawcy), według załączonego wzoru (Dokument B) – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

5

Wypełnij dokument Potwierdzenie możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru (Dokument C) – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

Objaśnienia

 • Tym dokumentem UPC potwierdza możliwość instalacji usługi telefonicznej na przeniesionym numerze pod Twoim adresem instalacji.
6

Właściwie wypełnione Wypowiedzenie i Potwierdzenie możliwości zawarcia umowy przekaż obecnemu operatorowi usługi telefonicznej. Możesz to zrobić osobiście w Biurze Obsługi Klientów lub przesłać je listem poleconym – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

7

Jeżeli Twój obecny dostawca usługi telefonicznej prześle dokumenty do Ciebie, to wraz z pozostałymi dokumentami prześlij je do UPC - dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

8

Jeśli nie jesteś właścicielem numeru telefonicznego, który chcesz przenieść, wypełnij Upoważnienie (Dokument D) według załączonego wzoru – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

Objaśnienia

 • Tym dokumentem upoważnisz właściciela przenoszonego numeru (np. innego członka rodziny/firmę) do rozszerzenia Twojej Umowy Abonenckiej z UPC o usługę telefoniczną wraz z przeniesionym numerem.
 • Jeżeli z UPC Polska umowa została zawarta, np. na obojga małżonków, upoważnienie to NIE jest wymagane.
9

Jeżeli jesteś już klientem usługi telefonicznej UPC, wypełnij Aneks do Umowy Abonenckiej (Dokument E) według załączonego wzoru w dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz zachowaj dla siebie – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

Objaśnienia

 • W oparciu o ten dokument UPC dokona przeniesienia Twojego numeru.
 • Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem usługi telefonicznej UPC, wypełnij aneks po prawidłowym wykonaniu instalacji tejże usługi.
10

Wypełnij dokument Oświadczenie według załączonego wzoru (Dokument F) – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych.

Objaśnienia

 • W tym dokumencie oświadczasz, że znane są Tobie konsekwencje związane z rozwiązaniem umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta. Ten dokument określa również tryb rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usługi telefonicznej.
 • W przypadku braku oświadczenia, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Abonent zostanie o tym poinformowany. Wraz z powiadomieniem otrzymasz wzór Oświadczenia.
11

Prześlij do UPC odpowiedź Twojego dostawcy usługi telefonicznej oraz poprawnie wypełniony Wniosek o przeniesienie numeru, Upoważnienie (o ile Ciebie dotyczy) i Aneks do Umowy Abonenckiej (jeżeli jesteś już abonentem usługi telefonicznej UPC) oraz Oświadczenie. Możesz to zrobić na jeden z czterech sposobów – dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych:

 • za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.biznes.upc.pl/kontakt/
 • faksem, pod numerem telefonu: 32 49 49 488
 • wysyłając listem poleconym na adres:
  Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów UPC,
  ul. Murckowska 14c, 40-265 Katowice
 • w Lokalnym Biurze Obsługi Klientów (sprawdź adres)

 

Pamiętaj!

Czytelne wypełnienie i jak najszybsze przesłanie wszystkich wskazanych powyżej dokumentów przyspieszy realizację procesu przeniesienia Twojego/Państwa numeru.