Jednolita i stabilna komunikacja
między oddziałami Firmy

Firmy wielooddziałowe

Zapewniamy rozwiązania telekomunikacyjne dla Firm, które posiadają kilka czy nawet kilkadziesiąt placówek rozproszonych po całym kraju i za granicą

 
 

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Chcesz otrzymać indywidulaną ofertę dla swojej firmy? Nasz Kierownik ds. Klientów Kluczowych przygotuje ją dla Ciebie, skontaktuj się z Nim.

 
 

Rozwiązania dla Firm Wielooddziałowych

UPC Biznes posiada bardzo rozległą sieć telekomunikacyjną na terenie Polski, a jako Firma działająca w grupie Liberty Global, jest częścią ogólnoświatowego operatora i może oferować również usługi poza granicami Polski. Zespół wykwalifikowanych Key Account Managerów (KAM) oraz ekspertów technicznych pomoże w analizie potrzeb Firmy, postawionych warunków technicznych i finansowych i zaproponuje rozwiązanie, które najlepiej sprawdzi się w realiach danej Firmy i jej uwarunkowania biznesowego.

 

UPC Biznes posiada w ofercie szeroki wachlarz usług. Łączenie ich w różnych konfiguracjach pozwala zbudować dedykowane rozwiązanie telekomunikacyjne dla danej Firmy z uwzględnieniem zarówno strony technicznej i prostoty użytkowania dla pracowników Firmy oraz optymalizacji kosztów inwestycyjnych i kosztów obsługi po stronie Klienta. Należy do tego dołączyć również ekspercką pomoc techniczną i obsługę Klienta

24 godziny na dobę.

Transmisja danych

Usługi Transmisji danych oraz usługi VPN realizowane są na bazie łączy światłowodowych.
Na bazie tych usług można zbudować w firmie stabilną, zabezpieczoną transmisję między centralą i oddziałami Firmy. To usługa, która posłuży jako medium dla pozostałych usług, np. dostępu do internetu czy usług głosowych.

Internet

Typowo udostępniany w centrali Firmy i dalej udostępniany przez sieć VPN do poszczególnych lokalizacji Firmy. Dla Dużych Firm stosowane są łącza symetryczne o przepustowości od kilkudziesięciu Mbps do 1 Gbps (lub wielokrotności).

Telefon

Usługa Wirtualnej Centrali (V-PABX) idealnie odpowiada na potrzeby Firm Wielooddziałowych. Dzięki rozwiązaniu V-PABX możliwe jest zapewnienie usługi telefonicznej na jednakowych warunkach we wszystkich lokalizacjach Firmy, zarządzanie usługą przez administratora Firmy, kontrola funkcjonalności i zarządzanie nimi z dowolnego miejsca za pomocą panelu administracyjnego www. Ponadto Wirtualna Centrala umożliwia połączenie z urządzeniami mobilnymi (smartfony, laptopy) i dużą dostępność połączeń do Firmy nawet w przypadku pracy w terenie, czy podróży służbowych. Wpływa znacząco na obniżenie kosztów telefonii w Firmie, m.in. przez eliminację drogich w utrzymaniu i serwisie tradycyjnych central telefonicznych PABX.

 

Dla wszystkich lokalizacji Firmy zastosowany może być wspólny plan numeracji skróconej, zapowiedzi IVR, poczta głosowa, telekonferencje, które bardzo poprawiają komfort pracy pracowników i kontrahentów. Zwiększają również prestiż Firmy na rynku.

We wszystkich oddziałach Firmy w tym przypadku obowiązuje jednolity plan taryfikacji połączeń telefonicznych, co ma istotne znaczenie dla obniżenia kosztów połączeń, stanowiących istotną wartość w kosztach Firmy.

 

Numery telefonów mogą być przeniesione do UPC Biznes na zasadach obowiązujących na rynku polskim. UPC Biznes dysponuje również własną pulą numerów telefonicznych, którą może udostępnić Firmie na potrzeby świadczenia usług telefonii.

Dla Firm, które posiadają już centrale telefoniczne typu PABX oferujemy łącza cyfrowe SIP-Trunk lub ISND PRA.