Dokumenty
 

Dokumenty

Strefa klienta

Tutaj znajdziesz wszystkie obowiązujące dokumenty UPC, formularze oraz wzory ich wypełnień. Do przeglądania plików niezbędny jest program Adobe Reader (do pobrania za darmo, ze strony producenta).

Kliknij ikonę umieszczoną obok dokumentu, a dowiesz się więcej na jego temat.

Ważne komunikaty:

Zmiana Regulaminu wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy poinformować, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu, zmianie ulegają postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017 r. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się tutaj.

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość Państwa opłat miesięcznych nie ulega zmianie.

 

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC do dnia wejścia w życie zmian. Jednak w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

Zmiana Regulaminu w związku ze zmianami prawa telekomunikacyjnego

Szanowni Klienci,

 

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy dotyczącej zmiany ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1118) zmianie ulegnie § 41 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.

 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia 12 września 2018 r.

Nowa treść § 41 ust. 4 Regulaminu tutaj

Zmiana Regulaminu oraz nowa Polityka Prywatności UPC w związku z wdrożeniem RODO

Szanowni Klienci,

 

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.

 

W związku z powyższym, informujemy o ważnych zmianach, które w tym dniu wejdą w życie w UPC.

 

Zmiana w Regulaminie świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.
Nowa treść § 42 Regulaminu tutaj.

 

Nowa Polityka Prywatności UPC
Dostępna tutaj. Sprawdź, jak dbamy o dane naszych Klientów.

 

Dotychczasowe zgody
Udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Każdy Klient może je nadal wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji tutaj.

 

Klientom, którzy nie akceptują zmiany Regulaminu, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z UPC najpóźniej do dnia wejścia w życie tej zmiany. Ponieważ zmiana Regulaminu wynika z nowych przepisów prawa, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu kwoty stanowiącej równowartość przyznanej ulgi w całym Okresie Zobowiązania pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Chcielibyśmy poinformować, iż w związku z wprowadzeniem przez UPC nowej usługi polegającej na otwarciu ruchu detalicznego do zakresu numeracji Ministerstwa Obrony Narodowej (wyróżnik sieci WST - 26x), zmianie ulegają wybrane postanowienia następujących cenników.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w dokumencie:

 

Zmiany w cennikach usług telefonicznych dla firm

 

Zmiany w cenniku będą Państwa obowiązywały od 1 maja 2015 r.

Ogólne

Aktualne wersje najważniejszych dokumentów

 
 

Usługi UPC

Biznes Internet

 
 

Biznes Telefon

 
 

Biznes Telewizja

 
 

Formularze i wzory

Elektroniczna Faktura

 
 

Polecenie Zapłaty

 
 

Nota korygująca

 
 

Zawieszenie usługi

 
 

Formularz cesji Umowy Abonenckiej dla Klientów Biznesowych

 
 

Regulaminy

Regulaminy

 
 

Archiwum

Umowy i regulaminy

 
 

Cenniki usług dla klientów biznesowych

 
 

Regulaminy promocji

 
 

Wykaz kanałów